कोरोना भाइरस हामीलाई सिकाएको छ

संयुक्त राज्य अमेरिका अब विश्वको अग्रणी देश होईन।   चीनले तेस्रो विश्वयुद्ध एक मिसाइल नछोडी जित्यो र कसैले पनि यो ह्यान्डल गर्न सकेन।   भ्लाडामिर पुतिन एक सपनादर्शी हुनुहुन्छ    रोकथामले अन्तिम क्षणमा अभिनय भन्दा बढी जीवन बचाउँछ    स्वास्थ्य पेशेवर एक फुटबलर भन्दा अधिक लायक छन्    जब हामी बढि अस्पतालहरु “र कम युद्ध”Read More

How to manage the body in case of death of Corona? This is the procedure

The government has developed a procedure on how to manage corpses, if someone dies from the corona virus (Covid-19). The Ministry of Health and Population has formulated the corpse management procedure. The last karma of a person who has died is not like that of other patients. According to the procedure prepared by the government,Read More